0 příspěvků / Vloženo by Staff one

RAINS rozšiřuje plán CSR, který zahrnuje všechny obchodní partnery napříč kontinenty pracujících s RAINS. Ve firmě Rains se zaměřují na podnikání a to co je eticky a ekologicky správné. Je pro ně důležité, aby přispěly jakýmkoli možným způsobem, s bojem proti četných společenských problémům s nimiž se v dnešní době setkáváme. Mají uvedeny čtyři základní body CSR, a to jsou:

1 Lidská práva a pracovní normy
2 Boj proti korupci
3 Pracovní prostředí
4 Charita

LIDSKÁ PRÁVA A PRACOVNÍ NORMY
V RAINS jsou přesvědčeni, že všeobecná lidská práva jsou pro všechny stejná a platí bez vyjímky pro každého stejně, bez ohledu na pohlaví, věk a rasu nebo náboženské a politického přesvědčení. Když je k lidem zacházeno dobře, má to vliv na obecnou výrobu a kvalitu výrobků.


BOJ PROTI KORUPCI
V RAINS odsuzují všechny formy korupce, vydírání, podplácení a usilují o to, aby se korupce zanikla. Jsou si vědomi toho, že korupce v některých zemích, jsou považovány za normální a je zřejmé, že je třeba něco podniknout. Nicméně, dbají na to, aby jejich dodavatelé a subdodavatelé usilovali o to, aby korupce byla eliminována.


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Chudé prostředí vytváří špatné životní a pracovní podmínky. Každých 12 měsíců je vypracována a předložena RAINS zpráva o stavu a následně dalším postupu ekologičtejší výroby. Tímto způsobem se neustále zlepšuje jejich výroba a zajišťuje se, že negativní důsledky pro životní prostředí jsou minimalizovány. Dbají na to, aby jejich výrobky byly ekologicky šetrné, tak jak suroviny a metody nebo i technologie, jakým jsou výrobky zpracovány ve vztahu k objednané kvalitě.

CHARITA
Jsme přesvědčeni, že člověk by měl pomoci tam, kde je to možné a že to platí pro jednotlivé osoby i firmy. RAINS darujete všechno vadné zboží, které nejsou vhodné pro komerční prodej, k charitativním účelům, jako jsou uprchlické tábory, charita ... Věří, že společenská odpovědnost je důležitou součástí jejich hodnotového řetězce a budou vždy usilovat o dosažení lepších výsledků.

0 příspěvků

Okomentujte

Všechny komentáře blogu jsou zkontrolovány před publikováním